Bahar baýramy wagtynda işimizi bes etmeris, maskalaryň öndürilmegine üns bereris we üpjünçiligi artdyrmak üçin elimizden gelenini ederis

Täze Koronawirus ýokançlygy sebäpli dörän pnewmoniýanyň ýaýramagy sebäpli ýokaşanlaryň sany Han Wudan ýaýrap başlady. Epidemiýanyň öňüni almak we saglygy goraýyş işgärleri bejermek üçin göreşýänlerinde, lukmançylyk gorag enjamlaryny sarp etmek hem dem alyş serişdeleriniň sarp edilmegini hem öz içine alýar.

Bahar baýramynyň öňüsyrasynda önümçilik liniýasy täzeden başlany bäri, kompaniýamyz milli çagyryşa işjeň jogap berdi, işgärleri önümçiligi bes etmezlige çagyrdy we üpjünçiligi artdyrmak üçin ähli tagallalary etdi.

26-njy ýanwarda kompaniýamyz Şanhaý uanuanqin Arassalaýyş Tehnologiýa Ş., Sinhuanet bilen söhbetdeşlik geçirdi.
· Bu makala Xinhuanet müşderisinden gelýär.

xw4
xw4-1

Bu, 26-njy ýanwarda surata düşürilen Şanhaý uanuanqin Arassalaýyş Tehnologiýa Co., Ltd.-iň maska ​​önümçilik liniýasy. Kompaniýanyň işgärleri täze pnewmoniýanyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek üçin maska ​​ýasamak we üpjünçiligi artdyrmak üçin iş wagtyndan artyk işlediler. Sinhua habar gullugynyň habarçysy Ding Ting tarapyndan surata düşürildi

xw4-2
xw4-6
xw4-7

26-njy ýanwarda Şanhaý uanuanqin arassalaýyş tehnologiýa kärhanasynyň işgärleri öndürilen maskalary sanap geçdiler. Recentlyakynda, Şanhaýyň Fengxian etrabynda ýerleşýän Şanhaý uanuanqin arassalaýyş tehnologiýa kärhanasy meşgullandy. Kompaniýanyň işgärleri täze pnewmoniýanyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek üçin maska ​​ýasamak we üpjünçiligi artdyrmak üçin iş wagtyndan artyk işlediler. Sinhua habar gullugynyň habarçysy Ding Ting tarapyndan surata düşürildi

4-5

26-njy ýanwarda Şanhaý uanuanqin arassalaýyş tehnologiýa kärhanasynyň işgärleri öndürilen maskalary gutladylar. Recentlyakynda, Şanhaýyň Fengxian etrabynda ýerleşýän Şanhaý uanuanqin arassalaýyş tehnologiýa kärhanasy meşgullandy. Kompaniýanyň işgärleri täze pnewmoniýanyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek üçin maska ​​ýasamak we üpjünçiligi artdyrmak üçin iş wagtyndan artyk işlediler. Sinhua habar gullugynyň habarçysy Ding Ting tarapyndan surata düşürildi

xw4-8

Bu makala Xinhuanet müşderisinden gelýär.
Originallink>https://baijiahao.baidu.com/s?id=1656792063661881561&wfr=spider&for=pc


Iş wagty: Awgust-19-2021