certification

Haryt milli hünärli şahadatnamanyň kömegi bilen geçdi we esasy pudagymyzda gowy garşylandy. Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz köplenç maslahat we pikir alyşmak üçin size hyzmat etmäge taýyn bolar. Aýratynlyklaryňyza laýyk gelmek üçin size mugt nusgalar hem berip bildik. Iň peýdaly hyzmaty we çözgütleri bermek üçin iň oňat tagallalar dörediler. Kompaniýamyz we çözgütlerimiz bilen hakykatdanam gyzyklanýan bolsaňyz, bize e-poçta iberip ýa-da derrew jaň edip, biziň bilen habarlaşyň. 

Şahadatnama

ISO

ISO

LA

LA

ISO 9001

ISO 9001

Patent certificate

Patent şahadatnamasy

Patent certificate

Patent şahadatnamasy

TN-23184 SYI

TN-23184 SYI

TN-23184 SYI

TN-23184 SYI

TN-23184-F SYI Fee Invoice

TN-23184-F SYI töleg hasap-fakturasy

TN23184rep

TN23184rep

TN-23184SYITestSheets

TN-23184SYITest sahypalary

TN-23184SYITestSheets

TN-23184SYITest sahypalary

TN-23184SYITestSheets

TN-23184SYITest sahypalary

TN-23184SYITestSheets

TN-23184SYITest sahypalary

TN-23184SYITestSheets

TN-23184SYITest sahypalary

TN-23184SYITestSheets

TN-23184SYITest sahypalary

TN-23184SYITestSheets

TN-23184SYITest sahypalary

TN-23184SYITestSheets

TN-23184SYITest sahypalary

TN-23192 SYI

TN-23192 SYI

TN-23192 SYI

TN-23192 SYI

TN-23192-F  SYI  Fee Invoice

TN-23192-F SYI töleg hasap-fakturasy

TN23192rep

TN23192rep

TN-23192SYITestSheets

TN-23192SYITest sahypalary

TN-23192SYITestSheets

TN-23192SYITest sahypalary

TN-23192SYITestSheets

TN-23192SYITest sahypalary

TN-23192SYITestSheets

TN-23192SYITest sahypalary

TN-23192SYITestSheets

TN-23192SYITest sahypalary

TN-23192SYITestSheets

TN-23192SYITest sahypalary

INMETRO N95-PFF2(S) 08462-01_2020 (002)

INMETRO N95-PFF2 (S) 08462-01_2020 (002)

INMETRO N95-PFF2(S) 08462-01_2020 (002)

INMETRO N95-PFF2 (S) 08462-01_2020 (002)

TN-24226 SYI

TN-24226 SYI

TN24226rep

TN24226rep

TN-24226SYITestSheets

TN-24226SYITest sahypalary

TN-24226SYITestSheets

TN-24226SYITest sahypalary

TN-24226SYITestSheets

TN-24226SYITest sahypalary

TN-24226SYITestSheets

TN-24226SYITest sahypalary

TN-24226SYITestSheets

TN-24226SYITest sahypalary

TN-24226SYITestSheets

TN-24226SYITest sahypalary

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95